سهم من

سهم من در آسمان یک ستاره هست؟ نیست!

زخم مارا مهمی در فکر چاره هست؟ نیست!

سالهای کودکی د ذهن من این جمله بود:

بخت من در گهواره هست؟ نیست!

فکر درمان از سرت بیرون کن ای دل گفته ام

با تو این درد از همیشه تا هماره هست؟ نیست!

/ 0 نظر / 28 بازدید