نوروز

نووز همه باغ و چمن غرق شکوفه ست

دل هر نفس از بوی گل و لطف هوا مست

برخیز و برقص آی و بنه بر سر غم پای

بنشین و بخوان شعر و بده جام و بزن دست

ای دوست درین روز دل افروز بهاری

دلتنگ در این خانه غمگین به چه کاری؟

صبح است نخواهی نفسی تازه برآری؟

با اهل جهان گفتنی از مهر چه داری؟

خواهی که همه روز بود بهر تو نوروز؟

خواهی که شود روز تو و بخت تو پیروز؟

از چهره ی تابنده ی گل خنده بیاموز

در چهره ی خود گلشنی از خنده بر افروز!

        
            برای همه ی شما عزیزان سال خوبی همراه با سلامتی و آرامش آرزو می کنم...

         

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
بیتا

سلام خانومی قرار چت. بزار و بهم بگو عزیزم[ماچ]