باران! دلتنگم

بوی باران وصدای خش خش برگها زیر پای سنگیم را به تو بخشیدم ای رهگذر

زندگی دفتری از خاطره هاست                                      خاطراتی شیرین خاطراتی مغشوش.....                                      خاطراتی که ز تلخی رگ جان می گسلد            یک نفر در ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 14 بازدید
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
6 پست
مرداد 87
3 پست
اسفند 86
2 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
6 پست
تیر 86
8 پست
بهمن 85
6 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
6 پست
آبان 85
4 پست